El Típic, una representació de la lluita entre l’exèrcit del bé i el del mal. I que, a diferència d’altres balls parlats, la lluita acaba amb empat i Llucifer emplaça als dos exèrcits a un nou combat l’any següent.L’origen exacte d’aquest ball parlat és desconegut, se sap que és noucentista, així com el plantejament de lèxic militar (inspirat amb les guerres de l’època) que apareix al llarg de tot el ball parlat. L’estructura de la representació s’ha mantingut intacte des dels seus inicis, l’escrit de l’obra que se’n te constància és majoritàriament en castellà.

El Típic està compost per 8 diables disposats en dues fileres, una davant de l’altre, al mig hi ha la Diablessa, col·locada entre els dos primers diables de la filera. En un extrem entre els diables hi ha Llucifer i als costats Sant Miquel i un Àngel. Darrere Llucifer hi ha dos timbalers que marquen els passos que es faran duran la representació.El Típic també té dos personatges destacats com l'”Alferez” i el Primer Borró. Es situen als dos costats del Llucifer.

Per la festa major de Sant Quintí, es fan dos típics:

El Típic, que és el ball parlat centenari dura uns 5 minuts. Sense comptar els versos (i no versots) es fan seguidament sense interrupció, fent la sàtira de cada diable amb una cantarella molt característica i criticant els temes actuals.Típic i versos duren de 30 a 40 minuts. Se’n diuen entre 5 i 8 versos habitualment.Sempre que podem, fem Típic i versos per les sortides i trobades que fem anualment arreu de Catalunya.La festa major de Sant Quintí es celebra sempre el cap de setmana del 15 d’agost, excepte quan el dia 15 cau en diumenge que passa a la setmana vinent.